Λιτό στήσιμο,

με λευκό φόντο,

χωρίς πλαίσια στις εικόνες

simple